FAQ

Jakým způsobem a kde si mohu sjednat schůzku s prodejcem?

V pracovních dnech od 8 do 16:30 na telefonních číslech 227 355 277, 739 588 601, 739 588 621; nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách; případně osobně v naší kanceláři na adrese Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 – přízemí budovy Explora Jupiter u stanice metra Nové Butovice.

Je možná nezávazná rezervace vybraného bytu? Jak mohu byt rezervovat?

Ano, je možná. Nezávazná rezervace bytu je zdarma a je možné ji realizovat telefonicky na číslech 227 355 277, 739 588 601, 739 588 621; nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Následuje osobní schůzka s prodejcem v naší kanceláři a dohoda na dalším postupu.

Zajišťuje Trigema hypoteční úvěry?

Trigema nabízí možnost volby ze tří spolupracujících bankovních ústavů. Našimi partnery jsou ČSOB, ČS a KB. K vyřízení hypotéky od kterékoli spolupracující banky potřebujete pouze doklad totožnosti a potvrzení o výši příjmů. Všechny ostatní dokumenty týkající kupované nemovitosti bance dodá Trigema. Uhradíme také odhad ceny nemovitosti. Podmínkou je sjednání hypotéky v konkrétní pobočce banky.

Může nabývat nemovitost cizinec a právnická osoba?

Ano, může. Dle mezinárodně platných smluv mohou cizinci nabývat nemovitosti určené k bydlení v ČR bez omezení. Právnické osoby mohou nabývat nemovitosti v ČR v případě, že zde mají sídlo.

Co je tzv. „Prohlášení vlastníka budovy“?

Zápisem „Prohlášení vlastníka budovy“ do katastru nemovitostí vlastník určuje v budově jednotlivé bytové a nebytové jednotky v souladu se zákonem. Takto vzniklé jednotky pak dále převádí na nové majitele.

Jak probíhá zápis do katastru nemovitostí a jak dlouho to trvá?

Zápis do katastru probíhá na základě podání návrhu na vklad kupní smlouvy. Pro řízení o vkladu do katastru nemovitostí platí obecné lhůty pro správní řízení. V ČR je řízení většinou ukončeno do 2 měsíců.

Kdy se stanu majitelem bytu?

Majitelem bytu se kupující stává zápisem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to zpětně k datu podání návrhu na vklad kupní smlouvy. Kupní smlouva se podepisuje po úhradě celé kupní ceny.

Co je „Společenství vlastníků jednotek“ a jak a proč vzniká?

Společenství vlastníků jednotek je zvláštní typ právnické osoby, která existuje v případě, že v budově je nejméně pět jednotek nejméně tří různých vlastníků. Vzniká ze zákona v okamžiku, kdy je v budově s nejméně pěti jednotkami zapsán třetí různý vlastník.

Je členství v SVJ dobrovolné nebo povinné?

Společenství vlastníků jednotek je povinné, členství v něm vzniká automaticky, u třetího a všech dalších vlastníků v budově s více než pěti jednotkami, a to okamžikem zápisu jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Jak je to se správou domu?

Správu domu po dokončení výstavby a nastěhování nových majitelů provádí Trigema tak, aby bylo zahájení užívání bytového domu bezproblémové. Správce zajišťuje úklid domu, údržbu zeleně, vede účetnictví apod.

Jaká je záruka na nové byty?

Běžná záruční doba je 24 měsíců. Trigema si za kvalitou svých bytů stojí, proto nabízí nadstandardní záruční lhůtu v délce 36 měsíců. U bytů začíná záruka běžet okamžikem předání do užívání, u společných prostor pak dnem vydání kolaudačního souhlasu.

Jak se budou řešit případné reklamace?

Pokud se vyskytnou reklamace, řeší je Trigema bez zbytečného odkladu. S majitelem bytu dohodne postup odstranění závady. Důležitým faktorem při řešení reklamace je ohlášení závady novým majitelem ihned po jejím zjištění a v neposlední řadě také spolupráce s Trigemou – zpřístupnění bytu v dohodnutých termínech.